SVČ - Středisko volného času
  • SVČ je otevřeným zařízením pro děti a mládež všech předškolních a školních zařízení v Humpolci a jeho okolí, pro dospělé z Humpolce a okolí se zaměřením na zájmové aktivity.

  • Veškeré činnosti zajišťují tři kmenové pracovnice SVČ a externí vedoucí.

  • SVČ uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež, popřípadě další zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou aktivitou v kroužcích, příležitostnou zájmovou aktivitou, kurzy, táborovou činností, soutěžemi a jinými spontánními akcemi.

  • Další podrobnosti a konkrétní informace o jednotlivých kroužcích a dalších akcích naleznete na samostatných internetových stránkách SVČ - www.svchumpolec.cz

Web SVČ Humpolec